Mateja Fritz

Mateja är i grunden leg. sjukgymnast med Magisterexamen, vartefter han också har fördjupat sig med en examen i Ultraljudsdiagnostik. Han arbetar även som instruktör i ultraljudsscanning samt bedriver forskning under pågående Masterprojekt inom ämnet. Mateja har specialiserat sig inom akupunktur med flertalet utbildningar i Kanada och Sverige.  Med hans goda kunskap inom ultraljudsdiagnostik har han med nya behandlingsinterventioner i samarbete med ett spanskt idrottsmedicinskt team fått mycket goda resultat vid såväl akuta muskel- och senskador som långvariga åkommor.

Mateja är också klinikansvarig på Optimal Fysik.

Utbildningar:

  • Leg. Sjukgymnast, Magister
  • Medicinsk Akupunktur på Karolinska Institutet
  • Idrottsmedicin
  • Ortopedisk Manuell Terapi
  • Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik
  • EPI- advanced practitioner
  • Contemporary medical acupuncutre
  • Graston Technique I, II
  • Specialist Idrottsmedicin

Tränarutbildningar:

  • DNS – Sports I och II