Utbildning för terapeuter

På Optimal Fysik är vi alltid uppdaterade med de senaste och mest kvalitativa utbildningarna för terapeuter. Alla utbildningar innehåller mycket framgångsrika och nytänkande behandlingsmetoder, allt för att ge bästa möjliga resultat och rehabilitering för patienten.

Optimal Fysik har sedan 2013, inlett ett samarbete med Prague School och Dynamic Neuromuscular Stabilization, eller DNS-utbildningar. Dessa utbildningar riktar sig till både tränare och terapeuter.


2017


EPI – en behandlingsmetod med Ultraljudsdiagnostik

Elektrolys Perkutan Intratissiue (EPI) är en helt ny behandlingsmetod i Skandinavien som tagits till Sverige från Spanien via EPI Advanced Medicine® och Optimal Fysik. Tekniken är framtagen av Dr. José Mauel Sanchez som under 15 år forskat och utvecklat denna behandlingsmetod.

Behandlingsmetoden bygger på en kombination av akupunktur och likström, båda vedertagna metoder som länge använts inom skolmedicinen. Metoden tillämpas genom att det skadade området lokaliseras med hjälp av ultraljudsdiagnostik, sedan förs akupunkturnål in mot den skadade vävnaden som guidas av ultraljudet. När nålen är i det avsedda området sätter terapeuten på likströmmen vilket initierar en lokal inflammatorisk process. Metoden är väldigt säker och exakt då ingen annan vävnad än den skadade påverkas vid behandling. Detta möjliggör regeneration och läkning i den drabbade vävnaden. Tekniken har visat sig vara särskilt effektiv vid skador i muskler och senor.

var: Torshamnsgatan 39 C

när:  23-24 Apr samt 9-10 juni

Kontakt
Mateja Fritz, Optimal Fysik
mateja@optimalfysik.se
tel: 0737 22 78 61

Mateja Fritz, leg. Fysioterapeut med Magister, EPI, Contemporary Acupuncture, Graston Technique, Fashial Manipulation, DNS. mateja_2
Mateja har gjort flertal fördjupande utbildningar på kliniken där EPI:n forskats fram. Under två år har Mateja själv praktiserat metoden för att säkerställa att effekten som visats i flertalet studier även kan påvisas kliniskt. Behandlingstiden har minst halverats vid behandling av sen/muskelskador.

Referenser

Abat F et al. Clinical results after ultrasound-guided intratissue percutaneous electrolysis (EPI®) and eccentric exercise in the treatment of patellar tehdinopathy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2014.
Abat F et al. Results after Treatment with Inratissue Percutaneous Electrolysis (EPI®) Large Tear of the Pectoralis Major Muscle in an Athlete. J Sports Med Doping Stud 2014.
Abat F, Sanchez-Ibanez.JM. Patellar tendinopathy: a critical review of current therapeutic options. OA Sports Medicine 2014.
Abat F et al. Effectiveness of the Intratissue Percutaneous Electrolysis (EPI®) technique and isoinertial eccentric exercise in the treatment of patellar tendinopathy at two years follow-up. Muscles, Ligaments and Tendons Journal 2014.
Sanchez-Ibanez J et al. New Technique in Tendon Sport Recovery. Percutaneous Electrolysis Intratissue (EPI®). Int J Phys Med Rehabil. 2013.


Dynamic Neuromuscular Stabilization Sports – part 2

DNS Sport Part II  25-26 februari 2017 med Michal Truc.

Läs mer om Michal Truc och Rehabps  här.


Dynamic Neuromuscular Stabilization Sports – part 3

DNS Sport Part III 16-17 september 2017 med Zuzana Suzan.

Läs mer om Zuzana Suzan och Rehabps här.


Dynamic Neuromuscular Stabilization Sports – part 1

DNS Sport Part I 2-3 december 2017 Petra Valouchova.

Läs mer om Petra Valouchova och Rehabps här.